SỨ MỆNH CỦA OCMG

“OCMG sẽ tạo nên một thế giới MOBILE tốt đẹp thông qua việc giúp đỡ và chia sẻ yêu thương”

Công ty mẹ của OCMG, Fashion Star với dự án BW PROJECT bắt đầu từ tháng 10 năm 2010 đã và đang giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những trẻ em cơ nhỡ bằng việc trích 10% lợi nhuận từ chiến dịch bán áo thun mang đầy ý nghĩa nhân văn của khắp các cửa hàng bán lẻ.

BW Project viết tắt của BEAUTIFUL WORLD PROJECT là một hoạt động giúp đỡ, chia sẻ tình yêu và mang hi vọng đến những hoàn cảnh khó khăn với mong muốn tạo nên một thế giới tốt đẹp.

OCMG cũng tiếp nối tinh thần tốt đẹp này, trong tương lai thông qua những dịch vụ và giải pháp mobile đã được triển khai, trích lợi nhuận và đóng góp, phục vụ cho việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn để tạo nên một xã hội tốt đẹp.