Khu vực kinh doanh

Online

Hình thành Online Shopping Mall và lên kế hoạch/ phát triển dịch vụ mới

Data analytics

Kinh doanh phân tích Big Data với đối tượng là dữ liệu lưu thông trọng điểm của doanh nghiệp lưu thông

Mobile

Hỗ trợ dịch vụ Mobile của doanh nghiệp trên nền tẳng Mobile Platform hiện có

Development

Phát triển / Điều hành dự án lập trình liên quan tới Mobile

THẾ MẠNH

Technical Competitiveness

Nhóm lập trình có thể thực hiện nhiều kiểu lý luận phương thức tiến hành ở môi trường Cloud Môi trường đào tạo liên tục cùng skill-set phù hợp với xu hướng kỹ thuật tân tiến nhất

Mobile Platform Competiveness

Sở hữu Platform tương ứng với trọng điểm ở Mobile Commerce Platform hợp nhất có thể quản lý đồng thời Web với App với nhau Giải pháp hợp nhất được kết nối với OPEN SOURCE ERP (Odoo)

Data Analytics

Năng lực phát triển giải pháp báo cáo được thị giác hóa khi liên kết BIG DATA của nhiều doanh nghiệp với công cụ BI Đang tiến hành phân tích dữ liệu thị trường lưu thông ở Hàn Quốc Sở hữu bí quyết về nhiều sản phẩm của RDBMS/NO-SQL